top of page
Heb je na het lezen van deze info nog een vraag?
app Hilde Tanis dan op
06-19008300
EMDR.jpg

EMDR is een succesvolle therapie gebleken voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en hier last van blijven houden. Inmiddels is EMDR enorm door ontwikkeld en daardoor breder inzetbaar.

Het effect van EMDR is te vergelijken met de REM (Rapid Eye Movements)-fase tijdens het dromen. Het meest opvallende verschijnsel van de REM-slaap is dat de ogen heel snel heen en weer bewegen. Dit hangt samen met de stimulatie van beide hersenhelften. De REM-slaap is voor iedereen nodig om de spanningen van het dagelijks leven te verwerken en een plekje te geven in de hersenen.  EMDR bootst de REM-fase na: de cliënt is net als tijdens het dromen bezig met het verwerken.

emdr 2.jpg
Over EMDR (afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing) doen veel verhalen de ronde. Het is de traumabehandeling die je in één klap van al je problemen af helpt. Het wordt vaak aangeraden aan slachtoffers van seksueel geweld, een ongeval of andere traumatische ervaringen. EMDR therapie is geen quick fix of trucje, een EMDR behandeling is een serieuze gestructureerde therapeutische methode. Sinds de introductie in 1989, door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, is de methode doorontwikkeld tot effectieve therapie voor traumabehandeling. 
 

Wat is EMDR therapie?


Een geprotocolleerde vorm van therapie voor de gevolgen van een psychotrauma. EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is therapie die mensen in staat stelt te genezen van de symptomen en emotionele stress, die het gevolg zijn van verstorende levenservaringen. EMDR therapie laat zien dat de geest kan genezen van psychologisch trauma, net zoals het lichaam herstelt van een fysieke verwonding. Het zelfhelende vermogen werkt doorgaans net zo goed op het brein als op het lichaam. Wanneer er een blokkade in het systeem zit, loopt het zelfhelend vermogen vast. Aan de hand van het EMDR protocol wordt de blokkade opgespoord en aangepakt. Zodat je brein de traumaverwerking kan afronden.

Neurologisch onderzoek

Uit neurobiologisch onderzoek is gebleken dat EMDR therapie het evenwicht herstelt tussen de werking van de amygdala en de frontale cortex. De amygdala is een primitiever deel van het brein waar emotionele ladingen van herinneringen opgeslagen liggen. Die lading is via EMDR therapie eenvoudiger te benaderen dan via gesprekken, zoals bij cognitieve gedragstherapie. Je hoeft bij EMDR therapie niet uitgebreid te vertellen wat er is gebeurt om effectief te kunnen zijn als je dat liever niet wilt. De traumaverwerking via de emotionele weg is een andere dan via het rationele pad. Functies zoals begrijpen, verklaren en relativeren worden door de frontale cortex uitgevoerd.

Het doel van de EMDR behandeling is het dragelijker maken van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer je door dromen, gedachten of herinneringen de emotionele lading uit het verleden blijft voelen en vaak situaties gaat mijden die je eraan doen terugdenken, kun je de traumaverwerking met EMDR therapie versnellen.

 

EMDR en/of Cognitieve gedragstherapie?

Met cognitieve therapie ga je op zoek naar wat je je herinnert van pijnlijke ervaringen uit je verleden. Je trauma verwerken begint met begrijpen wat er gebeurd is en waarom je er last van hebt. Vanuit de oplossingsgerichte therapie zou je dan kunnen vaststellen dat het al lang geleden is en dat je angst en depressie onnodig zijn. De traumaverwerking kan hier vastlopen op het gevoel wat er nog steeds zit. Niet alles is op te lossen door het te begrijpen. EMDR behandeling kan dan uitkomst bieden door de lijdensdruk te verzachten, waarmee de angst en depressie tot rust kunnen komen.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

In sessies van 45 minuten tot anderhalf uur wordt er gewerkt met een strikt EMDR protocol. Tijdens een sessie hoor je geluidsklikjes via een koptelefoon of je volgt een lamp of de handbewegingen van je therapeut. Op deze manier worden de linkerzijde en de rechterzijde van het brein geactiveerd. Deze prikkels (bilaterale stimulatie) worden afgewisseld met vragen, zo begeleidt je therapeut je door het EMDR protocol.

De therapeut zal de cliënt vragen aan de gebeurtenis terug te denken compleet met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens.  Daarna zal de therapeut vragen om de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende beweging. Vaak zal dat een lichtbalk of audio piepjes zijn.
De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. De cliënt wordt na elke serie oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe serie oogbewegingen volgt.

De series oogbewegingen zorgen er op een gegeven moment voor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringen zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige onderdelen van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Na afloop van een EMDR therapie kan de stroom gedachten of beelden nog even doorwerken. Dat is goed. Het is een geruststelling om te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen duurt.

EMDR en/of Hypnotherapie?


EMDR behandeling en hypnotherapie worden weleens met elkaar vergeleken omdat ze beiden worden ingezet bij traumaverwerking, en omdat bepaalde onderdelen op elkaar lijken. Er zijn echter duidelijke verschillen:

  1. Bij hypnotherapie wordt bij de aanvang de cliënt in een veranderde staat van mentale ontspanning gebracht. Bij EMDR therapie worden er juist opzettelijk pogingen gedaan om in contact te komen met de angstige mentale toestand.

  2. De hypnose helpt de cliënt een zeer gerichte staat van opgewonden ontvankelijkheid te ontwikkelen. EMDR therapeuten gaan aan de slag met het positieve en het negatieve tijdens de behandeling. De emotionele opwinding, die wordt veroorzaakt door de negatieve kant, krijgt de meeste aandacht.

  3. Het hypnotiseren van de persoon veroorzaakt een afname van de oriëntatie in de huidige werkelijkheid. Hypnotherapie bevordert daarmee verbeelding en fantasie. Bij een EMDR behandeling wordt de cliënt aangespoord om opmerkzaam te zijn op: huidige gevoelens, lichaamssensaties, negatieve overtuigingen en een nieuwe formulering van behulpzame overtuigingen.

EMDR en/of Psychotherapie?


Als je denkt aan angst therapie, dan is het logisch om voor psychotherapie te kiezen. Het gaat immers om spanning bij mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. Denk hierbij aan fobieën zoals angst voor honden, medische fobie (tandarts, pijn, dood), sociale fobie of dwang (10x handen wassen). Er is nog niets gebeurd, maar er zit wel een emotionele lading op. Naast psychotherapie (of cognitieve gedragstherapie) is het EMDR protocol een geschikte behandelmethode. Bij de inzet van EMDR als angst therapie focust de therapeut zich op het doemscenario, tijdens de EMDR behandeling wordt de emotionele lading verzacht, waardoor de angst kan afnemen.

 

Hoe ontstaat een posttraumatische stress stoornis?

Wanneer je direct of indirect betrokken bent bij de dood, een doodsbedreiging, ernstig letsel of (seksueel) geweld kun je een posttraumatische stressstoornis oplopen. Op de volgende manieren kun je betrokken zijn:

  • Zelf het slachtoffer zijn van een traumatische gebeurtenis;

  • Je bent getuige van de traumatische ervaring van het slachtoffer;

  • Je wordt geïnformeerd over een dodelijk ongeval van een geliefde, vriend of familielid;

  • Herhaaldelijke (of extreme) blootstelling aan de gruwelijke details van traumatische gebeurtenissen.

Je voelt intense angst, hulpeloosheid of afschuw. Hierdoor ontstaat er lijdensdruk waardoor je niet meer normaal kunt functioneren. Je krijgt bijvoorbeeld last van herbeleving, vermijding, negatieve gedachten en een negatieve stemming. Een ander bekend effect bij een posttraumatische stressstoornis is dat het slachtoffer juist doorslaat in agressief gedrag, roekeloosheid of zelfdestructieve handelingen. “Het maakt toch niets meer uit.”

9789043524148.jpg

PTSS behandeling met EMDR?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat EMDR als PTSS behandeling effectief is bij een ongecompliceerde posttraumatische stressstoornis. Wanneer een relatief gezond persoon een éénmalige, schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt kan EMDR ingezet worden bij de traumaverwerking. Het is aan te raden om bij een posttraumatische stressstoornis ook cognitieve gedragstherapie als interventie naast EMDR therapie in te zetten. Met cognitieve therapie kan bijvoorbeeld een schuldgevoel, ten aanzien van het geleden trauma, worden opgespoord. Overheersend schuldgevoel blijkt een verwerking, op eigen kracht, in de weg te staan.

Heb je een vraag? App me dan op 06-19008300

Prijzen 1-1-2023

Een intake duurt 90 minuten en kost u  135,00 euro. In de avond 150,-

Vervolgconsulten duren 60 of 30 minuten en kosten 100,00 of 65,- euro.

Ook is het mogelijk om te komen naar het avondspreekuur voor 110,- euro per uur. 

Vergoedingen hiervoor vind u onder vergoedingen voor alternatieve Geneeskunde. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG/RBCZ. Vergoedingen kunt u vinden in het pakket van uw aanvullende verzekering.

U kunt bij mij pinnen, binnen een week ontvangt u uw factuur die u kunt doorsturen naar uw verzekering.

bottom of page