top of page
Faeces Onderzoek

Instructies monstername ontlasting

Geachte cliënt,
U heeft een onderzoekspakket met buisjes en verzendmaterialen ontvangen, voor het nemen van een ontlastingsmonster. Lees de instructies (de folder uit het monsternamepakket) zorgvuldig door voordat u begint met de monstername. Het opvolgen van de instructies zorgt ervoor dat de testresultaten nauwkeuriger zijn.

Basispakket, een buisje

Wanneer kunt u beginnen?

 1. Indien u darmflorapreparaten (probiotica) gebuikt of drankjes zoals Yakult, is het wenselijk dat u vijf dagen voor het nemen van het ontlastingsmonster, hiermee stopt. De meeste probiotische bacteriën zullen in deze periode verdwijnen, zodat men een juiste indruk krijgt van de samenstelling van de darmflora.

 2. Neem bij voorkeur een ontlastingsmonster op maandag, dinsdag en eventueel op woensdag.

 3. Vang de ontlasting droog op door het feces opvang systeem of een bakje of wegwerpbord in het toilet te plaatsen of een po te gebruiken. Zorg ervoor dat de ontlasting niet in contact komt met chemische stoffen voor de schoonmaak. Gebruik het deel van de ontlasting dat het laatst het lichaam heeft verlaten, dit is verser en meestal ook wat zachter. Neem geen monster van waterdunne ontlasting.

 4. Plaats het pakket in de koelkast en verstuur het nog dezelfde dag. Stuur het monster niet vrijdagen of op zondagavond omdat deze lichting pas maandagavond wordt verstuurd. Houdt rekening met een vertraging tijdens feestdagen.

 1. Het pakket bevat een buisje voor de afname van de ontlasting, het lepeltje bevindt zich in de dop.

 2. Was de handen, trek de latexvrije handschoenen aan.

 3. Schep kleine beetjes ontlasting in het buisje. Vul het potje precies tot de streep. Neem niet te weinig, maar ook zeker niet teveel monster. Draai het dopje goed aan, zodat de inhoud er niet uit kan lekken. Noteer de naam en datum op het buisje. Gooi de handschoenen weg en was uw handen met water en zeep.

 4. Plaats het buisje in de safetybag en sluit deze goed.

Verzenden van het pakket

 1. Plaats het geheel in de verzendenveloppe en voeg het aanvraagformulier toe.

 2. Sluit de verzendenveloppe met de veiligheidssticker.

Parasitologie

 1. Bevat twee buisjes die een vloeistof bevatten.

 2. Neem het monster op een dag van toegenomen klachten. Vang de ontlasting droog op door het feces opvang systeem of een bakje of wegwerpbord in het toilet te plaatsen of een po te gebruiken.

 3. Handen goed wassen. Latexvrije handschoenen aantrekken.

 4. Met het lepeltje dat zich in de dop bevindt, schept u kleine beetjes ontlasting in het buisje, roer het geheel goed door.

 5. Het buisje zo nauwkeurig mogelijk tot de streep vullen. Noteer de naam en datum op het buisje.

 6. Gooi de handschoenen weg en was uw handen met water en zeep.

 7. Plaats het buisje in de safetybag en sluit deze goed.

 8. Een dag later opnieuw een ontlastingsmonster nemen. 

Verzenden van het pakket

 1. Plaats het geheel in de verzendenveloppe en voeg het aanvraagformulier toe.

 2. Sluit de verzendenveloppe met de veiligheidssticker.

Bloedafname d.m.v. een vingerprik.

- U krijgt een handwarmer in uw handen.

- Na enkele minuten volgt een vingerprik.

- Druppel voor druppel worden hiermee de kleine cupjes gevuld.

- Cupjes worden afgedraaid in een machine.

- U krijgt de envelop mee met de labformulieren en de gevulde cupjes.

- De envelop mag in een gewone brievenbus en is reeds gefrankeerd.

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page